Zande Therapie & Zorg is een multidisciplinair centrum gevestigd in de dorpskernen van ‘s-Gravenzande en Monster. Het centrum biedt onderdak aan verscheidene zelfstandige praktijken en organisaties die werkzaam zijn in de zorg. Er wordt samengewerkt voor uw gezondheid en welzijn door meerdere erkende zorgaanbieders. Voor u als cliënt heeft dit als voordeel, dat u bij meerdere therapieën en zorg terecht kunt op één of beide locaties.

De zorgaanbieders kennen elkaar en kunnen, met uw toestemming, overleg met elkaar hebben over uw specifieke gezondheidssituatie of zorgvraag. Indien gewenst kunnen behandelingen en afspraken op elkaar afgestemd worden.

Voor contact kunt u gebruik maken van de contactgegevens van de desbetreffende disciplines. Uw privacy wordt hierbij in acht genomen.